Ikke kategoriseret

Sognerejse – Luther og Reformationen

Rejsebeskrivelse

En af de mest skelsættende begivenheder i Europas historie fandt sted i 1500‑tallet, nemlig reformationen. Den tyske augustinermunk, Martin Luther, satte sig op mod den mægtige pavekirke. Sammen med trosfæller grundlagde han den evangelisk‑lutherske kirke, som også den danske folkekirke er en del af. Han forkastede en stor del af den teologi og kristendomsforståelse, som den dominerende romerkirke lagde vægt på.

Et af de første angreb mod katolicismen gjaldt den omfattende handel med afladsbreve, som paven havde iværksat for at skaffe økonomiske midler til bl.a. opførelsen af Peterskirken i Rom. Luthers påstand var, at Skriften alene er den kristne kirkes norm, og forkastede dermed den eksisterende kirkes hierarkiske opbygning. Han fordømte, at indbetalinger til kirken skulle kunne rokke ved det enkelte menneskes frelse. Luther gjorde kendskabet til Skriften mulig ved at ændre gudstjenesten fra at foregå på latin til at blive gennemført på modersmålet. Luther oversatte også Det Nye Testamente fra græsk til tysk­, da han sad i forvaring på Wartburg i 1521.

Martin Luthers indsats kom især til at præge Nordeuropas kirkeliv, og på denne rejse besøges mange af de steder, hvor Luther havde sit virke, og hvorfra reformationen bredte sig. Det er en rejse med et kig på fortiden og nutiden med nutidens briller. Særligt sidstnævnte kommer i spil, når vi møder repræsentanter for den evangelisk-lutherske kirke i det østlige Tyskland i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *